Szent István Király Múzeum
Cím: 8000 Székesfehérvár, Fő u. 6.
Postacím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 78.
Tel.: (22) 315-583
Fax: (22) 311-734
E-mail: titkarsag | kukac | szikm.hu
www.szikm.hu
 
Nyitvatartás: helyszínenként különböző
 
Jegyárak:
helyszínenként különböző
 
 
Az 1873-ban alakult Fejérvármegyei és Székesfehérvár Városi Történeti és Régészeti Egylet jogutódaként intézményesült a Szent István Király Múzeum. 1963-tól Fejér Megyei Múzeumok Igazgatóságaként, 2013-tól pedig megyei hatókörű városi múzeumként működik. 2013 első napjával Székesfehérvár Megyei Jogú Város fenntartásába kerültek a fehérvári egységek visszakapva a jól ismert nevet: Szent István Király Múzeum.

A múzeum küldetése a régészet, a néprajz, a képző- és iparművészet, a helytörténet és az antropológia tárgyi és szellemi örökségének gyűjtése, feldolgozása, kutatása, konzerválása, megőrzése és bemutatása. A múzeum kitűzött célja, hogy a múlt emlékeit, az abból kibomló ismereteket, a jelenben folyamatosan életre keltő művészetet oly módon tárja a látogatók elé, hogy az számukra izgalmas, érthető, élvezhető "időutazást" jelentsen, s hozzájáruljon jelenünk árnyaltabb megértéséhez.

Igazgatósági épületünkben (az egykori jezsuita- pálos, majd ciszterci rendi házban) állandó régészeti kiállítás, foglalkoztató terem és időszaki kiállításoknak is helyet adó díszterem látogatható. Itt dolgoznak a muzeológusok, a restaurátorok, a közművelődési szakemberek, itt van külön engedéllyel kutatható adattárunk.

Kiállítóhelyeink:
• SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM – RENDHÁZ (Székesfehérvár, Fő u. 6.)
http://szikm.hu/latogatas/rendhaz/

• SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM ORSZÁGZÁSZLÓ TÉRI KIÁLLÍTÓHELYE (Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)
http://szikm.hu/latogatas/orszagzaszlo-ter/

• KÖZÉPKORI ROMKERT – NEMZETI EMLÉKHELY (Székesfehérvár, Koronázó tér)
http://szikm.hu/latogatas/romkert/

• FEKETE SAS PATIKAMÚZEUM (Székesfehérvár, Fő u. 5.)
http://szikm.hu/latogatas/fekete-sas-patikamuzeum/

• RÉGI VÁRMEGYEHÁZA (Székesfehérvár, Megyeház u. 17.)
http://szikm.hu/latogatas/megyhaz-utca/

• CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR (Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.)
http://szikm.hu/latogatas/csok-istvan-keptar/

• PALOTAVÁROSI SKANZEN (Székesfehérvár, Rác utca 11.)
Palotaváros története és néprajza című állandó kiállítás
http://szikm.hu/latogatas/palotavarosi-skanzen/

• BUDENZ-HÁZ – YBL-GYŰJTEMÉNY (Székesfehérvár, Arany János u. 12.)
http://szikm.hu/latogatas/budenz-haz/